Szkolenia językowe dla pracowników firm

Szkolenia językowe dla pracowników firmW wielu firmach organizuje się różnego typu wyjazdy integracyjne, połączone ze szkoleniem, a często pracownicy wysyłani są na kursy branżowe, mające podnosić ich kompetencje.

Niedawno do tego zestawu dołączyły również kursy językowe dla pracowników firm. Są to nowoczesne zajęcia, elastycznie dopasowane do możliwości oraz potrzeb pracowników wszystkich lub tylko jednego działu.

Wiele firm decyduje się na ekspansję międzynarodową, więc znajomość języków, głównie angielskiego, wśród pracowników okazuje się wręcz konieczna.

Szkoły językowe oferują zarówno szkolenia ogólne jak i branżowe, bardziej specjalistyczne. Kursy ogólne przeznaczone są dla każdego pracownika firmy. Sprzyjają więc integracji osób, które na co dzień nie pracują w tym samym dziale. Podstawą kursów ogólnych jest test diagnostyczny, dający możliwość oceny obecnego poziomu wiedzy uczestników. W wielu przypadkach konieczne okazuje się podzielenie grupy na mniejsze, z dokładnie zaznaczonym poziomem zaawansowania. Dzięki temu nauczyciel może dopasować program kursu do tego, co uczestnicy już wiedzą z uwzględnieniem ich oczekiwań. Na kursach ogólnych kładzie się nacisk na wiele aspektów, między innymi słownictwo, wymowę oraz konwersacje. Ćwiczenia polegają na praktykowaniu zdobytej wiedzy poprzez odgrywanie scenek czy prezentowanie wypowiedzi na określony temat, również w formie pisemnej.

Kolejna propozycja to szkolenia specjalistyczne i branżowe. Szkolenia specjalistyczne adresowane są do konkretnej grupy pracowników, na przykład osób zatrudnionych na tym samym szczeblu lub w tym samym dziale. Szkoły językowe chętnie organizują kursy języka angielskiego dla pracowników działu finansowego, personalnego, dla kadry zarządzającej czy sekretariatu. Szkolenia branżowe odnoszą się do kursów na dany temat. Szkoły mają w swojej ofercie kursy z zakresu prawa, biznesu, informatyki, turystyki czy obsługi klienta. Szkolenia branżowe i specjalistyczne nastawione są na zdobywanie określonego słownictwa, przydatnego w pracy na konkretnych stanowiskach. Te kursy obejmują również praktykowanie tej wiedzy, na przykład w postaci codziennych konwersacji, ale też zainscenizowania negocjacji biznesowych po angielsku. Uczestnicy zaznajamiani są z pisaniem maili, umów, podań i innych dokumentów, ale także prowadzenia służbowych rozmów telefonicznych w tym języku. Pozwala to na wyposażenie pracowników w kompetencje, jakich naprawdę potrzebują i natychmiastowe ich sprawdzenie. Jeśli uczestnicy widzą, że uczą się czegoś, co naprawdę pomoże im w pracy, szkolenie jest dla nich przedsięwzięciem sensownym.

Kursy z języka angielskiego dla pracowników mogą odbywać się w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Zgodnie z oczekiwaniami i możliwościami pracowników lekcje zaplanowane są dwa, dwa lub czasami nawet trzy razy w tygodniu. Szkoły językowe bardzo dbają o to, aby szkolenia językowe nie kolidowały z innymi obowiązkami uczestników, zarówno zawodowymi jak i prywatnymi. Zazwyczaj pracodawca zobowiązuje się do częściowego lub nawet całościowego pokrycia kosztów takiego kursu. Dla pracowników jest to dodatkowa motywacja do nauki i poszerzania swojej wiedzy. Wiele osób nie może się zmobilizować do zapisania się na kurs oraz systematycznego uczestniczenia w lekcjach. Jeśli zaś w szkoleniu biorą udział koleżanki i kolegi z pracy i dodatkowo szef sponsoruje je finansowo, z pewnością udział w nim okaże się bardzo intratną propozycją. Z kolei dla właścicieli firm jest to ciekawa metoda na podnoszenie kompetencji swojego personelu oraz kompletowanie załogi wykształconej, elokwentnej i przygotowanej do pracy z każdym klientem, również zagranicznym.