Reklama internetowa - reguły i zasady

reklama w internecieInternet stworzył swój własny zbiór reguł i zasad dotyczących strategii reklamy. Poznanie ich nie musi przyczynić się do urzeczywistnienia idealnej kampanii, ale powinno pomóc przy przeprowadzaniu tej kampanii w sposób najbardziej konkurencyjny.

Istnieje kilka podstawowych reguł reklamy w sieci i dostosowania reklamy tradycyjnej do reklamy w Internecie:

1. „Jak najszybciej zadziw i porusz czytelnika”. Telewizja oddziałuje na potencjalnego klienta znacznie wolniej w porównaniu z „uzbrojoną w mysz”, ręką. Najmniejszy przejaw braku związku z tematem lub nudy może prowadzić do natychmiastowej zmiany oglądanej witryny na inną.

2. „Twoja strona tytułowa oraz pierwsza strona tekstu musi pojawiać się szybko”. Powolne tempo pojawiania się na ekranie przyczyniło się już do klęski wielu wspaniałych pomysłów promocyjnych. Wymaganie to, dotyczy różnych mediów - jest ono szczególnie ważne w przypadku Internetu. Nie przestrzeganie przede wszystkim tej reguły, może przyczynić się do poniesienia porażki.

3. „Często zmieniaj treść swoich ogłoszeń”. Bardzo ważną rolę w prowadzeniu skutecznej kampanii reklamowej, odgrywa częstotliwość zmiany treści pojawiających się ogłoszeń. Wiąże się to bowiem z chęcią odwiedzania witryn przez użytkownika Internetu. Znudzony Internauta na pewno nie odwiedzi stron WWW, ma których umieszczone ogłoszenia czy innego rodzaju treści reklamowe są mu dobrze znane i nie ulegają modyfikacji.

4. „Reklamuj swoją reklamę”. Ważnym czynnikiem pomagającym zdobyć jak największą liczbę potencjalnych klientów jest prezentowanie reklamy w różnych mediach. Ważną rolę, odgrywa tutaj także reklama przypominająca, która zapewnia wyróżnienie reklamy pośród konkurencji.

5. „Proś o natychmiastową odpowiedź - jakąkolwiek odpowiedź, nawet jeśli nie ma ona większego sensu”. Decydującą rolę w kształtowaniu świadomości użytkowników sieci odgrywa dialog z klientem. Tym narzędziem komunikacji jest np. poczta elektroniczna. Ze strategicznego punktu widzenia uwzględnienie oczekiwania tych, którzy reagują na reklamę w Internecie, jest bardzo istotne.

6. „Wprowadzaj „łącza” do przedsiębiorstw podobnych do swojego.” Na tym właśnie opiera się koncepcja pasażu handlowego. Przykładem może być, instytucja finansowa uruchamiająca pasaż, w którym wszyscy użytkownicy są połączeni bezpośrednio z bankiem będącym centrum pasażu. Bank proponuje pasaż, w którym użytkownicy uzyskują zysk ze stałego odwiedzania sklepu. Podobnie funkcjonuje pasaż tradycyjny, w którym mniejsze sklepy uzyskują korzyści z reklam, a także dynamizmu generowanego przez współpracujące z nimi sklepy.

7. „Klient przyciąga klienta”. Internet przyczynia się między innymi do przyciągania klienta przez klienta. Wystawienie rekomendacji nie wymaga opłat pocztowych lub rozmów telefonicznych ani żadnej informacji, poza dostępem do sieci czy też adresem poczty elektronicznej. Za wystawienie referencji można wynagrodzić w bardzo łatwy sposób, dlatego Internet to medium, w którym klient przyciąga klienta.