Jak efektywnie kierować zespołem pracowników?

Kierowanie zespołem pracownikówEfektywne kierowanie zespołem pracowników i prowadzenie go do osiągnięcia celów jest marzeniem każdego kierownika czy managera.

Jak jednak sprostać temu trudnemu zadaniu, mając pod sobą grupę tak różnych osób?

Doskonałym sposobem na poradzenie sobie z dylematem, dotyczącym wyboru stylu kierowania zespołem pracowników, jest zapoznanie się z typami i wybranie tego, który okaże się w konkretnej sytuacji najbardziej optymalny.

Styl autokratyczny

W sytuacjach, wymagających szybkiego realizowania zadań doskonale sprawdzi się styl autokratyczny. Jego istotą jest założenie, że pracownicy uchylają się od swoich obowiązków i pracują efektywnie jedynie w momencie ciągłego nadzoru i stosowania kar jako metody motywującej. Zadaniem przełożonego jest więc wydawanie poleceń i kontrolowanie ich wykonywania. Gdy zadanie wymaga pracy pod presją czasu, a szybkość jego wykonania jest istotniejsza niż efektywność, styl autokratyczny jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Jeśli celem jest pozostawienie swobody zespołowi i ograniczenie ingerencji przełożonego w wykonywanie zadań, najlepszy staje się styl liberalny.

Styl liberalny

Jego istotą jest samodzielna praca zespołu, bez kontroli ze strony osoby kierującej. Przełożony zapewnia swoim podwładnym narzędzia pracy, ale wskazówek i pomocy udziela jedynie w momencie, gdy zostanie o to poproszony. Jak na razie żaden z opisanych stylów nie okazał się idealny. Na miano z pewnością najbardziej optymalnego może zasługiwać styl demokratyczny, czerpiący z obu poprzednich.

Styl demokratyczny

Ze stylu autokratycznego czerpie bycie szefem wymagającym i skupianie się na realizacji zadań. Można w nim również dostrzec elementy stylu liberalnego, w tym nastawienie na dialog z pracownikami i czynienie ich uczestnikami procesu podejmowania decyzji. Styl demokratyczny pozwala na zbudowanie zaufania do szefa, zintegrowanie grupy poprzez wspólny cel oraz podkreślanie jej spójności. Styl ten pozwala na efektywne zarządzanie zespołem, sprawdza się w wielu sytuacjach, dlatego jest również najczęściej stosowany przed kadrę zarządzającą.

Efektywność zadań wykonywanych przez osoby kierowane z pomocą stylu demokratycznego jest jednak mniejsza niż w przypadku stylu autokratycznego. Sztuką jest więc takie dobieranie stylu kierowania pracownikami, aby wybór ten pozwalał na uzyskiwanie najlepszych możliwych wyników w konkretnej sytuacji.