Gospodarka

Bilans gospodarkiBilans procesu transformacji polskiej gospodarki "od planu do rynku"

Transformacja ustroju gospodarczego jest procesem długotrwałym i szeroko rozłożonym w czasie. Opisać

Wspólny rynek europejskiZakres swobody wspólnego rynku europejskiego

Zasady działania wspólnego rynku europejskiego, z wyszczególnieniem swobód, opisuje Traktat o Funkcj