Piękny wiek... Psychologia ludzi starszych

Starsza kobietaEuropa się gwałtownie starzeje. Coraz więcej jest ludzi w wieku 55+ w stosunku do dzieci, młodzieży czy ludzi w średnim wieku. Jeszcze kilkanaście lat temu na jednego emeryta pracowało kilka osób, dziś najwyżej jedna-dwie, a proporcje się odwrócą: jednego emeryta-rencistę będzie utrzymywać mniej niż jedna osoba.

Więcej…

 

Snobizm - przyczyny, przejawy i jak z nim walczyć?

SnobizmŻyjemy w czasach typowo konsumpcyjnych, gdzie dobra materialne nierzadko górują nad duchowymi ale i dobra duchowe sprowadzane są do wartości materialnej. Wyjście do teatru z przeżycia emocjonalnego staje się coraz częściej powodem do chwalenia się przed znajomymi. Być obytym i być wszędzie: to dzisiejsza dewiza snobów, czyli tych, którzy za wszelką cenę chcą udowodnić, że są lepsi od innych.

Więcej…

   

Niepełnosprawność we współczesnym świecie

NiepełnosprawnośćStan zdrowia od samego początku ludzkości stanowił wyznacznik jakości życia ludzkiego: ludzie zdrowi, silni, jasno i trzeźwo myślący mieli większe szanse na przetrwanie, zdobywali więcej dóbr, a przez to wzbudzali powszechny szacunek i zaufanie, byli wybierani do kierowniczych funkcji. Z kolei ludzie chorzy, kalecy, słabi i ciężko myślący nie byli w stanie samodzielnie zapewnić sobie godnych warunków bytowania i byli skazani na łaskę lub niełaskę swoich pobratymców.

Więcej…

 

Reklama internetowa - reguły i zasady

reklama w internecieInternet stworzył swój własny zbiór reguł i zasad dotyczących strategii reklamy. Poznanie ich nie musi przyczynić się do urzeczywistnienia idealnej kampanii, ale powinno pomóc przy przeprowadzaniu tej kampanii w sposób najbardziej konkurencyjny.

Więcej…