Ludzie sukcesu

Ludzie sukcesuOd strony naukowej, sukces jest stanem zamierzonym, zrealizowanym w przeciągu pewnego czasu. Dla każdego człowieka może być on postrzegany w inny sposób, ponieważ jest on zależny od hierarchii wartości i doświadczenia poszczególnych osób. Sukces jest mierzony poprzez zrealizowane plany, szczęście, zdrowie, własności materialne itp.

Więcej…

 

Pojęcie oraz rodzaje stosunków pracy według Kodeksu Cywilnego

Kodeks pracyKodeks pracy w artykułach 22 oraz 23 opisuje, czym jest stosunek pracy oraz jakie są jego najważniejsze cechy. Pojęcie to określa rodzaj relacji między pracodawcą i pracownikiem. Nawiązanie stosunku pracy wiąże się z zobowiązaniami nałożonymi na obie strony danego stosunku, a określa je artykuł 22 Kodeksu Pracy. Pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy wyraźne określonego rodzaju na rzecz pracodawcy.

Więcej…

   

Terapia zajęciowa - cele, rodzaje, metody, techniki

Terapia zajęciowaTerapia zajęciowa istniała w zasadzie od zawsze. Już w najdawniejszych czasach zalecano pracę i zajęcie dla osób umysłowo chorych, uważając pracę za najlepszego i najbardziej skutecznego lekarza. Same początki terapii zajęciowej jako dziedziny naukowej sięgają przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy to dr Pinel, pochodzący z Francji rozpoczął stosowanie terapii zajęciowej w szpitalach dla chorych umysłowo.

Więcej…

 

Szantaż emocjonalny - jak go rozpoznać?

Szantaż emocjonalnyTematyka "szantaży emocjonalnych" i w ogóle szantażowania staje się coraz bardziej uświadamiana, co sprawia, że w relacjach interpersonalnych oraz bliskich związkach coraz łatwiej jest zdemaskować emocjonalne szantaże i związane z nimi reakcje i zachowania. "Szantaż" - to wrogie działanie osoby fizycznej bądź prawnej, skierowane najczęściej przeciw osobie fizycznej, mające na celu wykorzystanie sytuacji szantażu dla osiągnięcia konkretnego zysku.

Więcej…

   

Piękny wiek... Psychologia ludzi starszych

Starsza kobietaEuropa się gwałtownie starzeje. Coraz więcej jest ludzi w wieku 55+ w stosunku do dzieci, młodzieży czy ludzi w średnim wieku. Jeszcze kilkanaście lat temu na jednego emeryta pracowało kilka osób, dziś najwyżej jedna-dwie, a proporcje się odwrócą: jednego emeryta-rencistę będzie utrzymywać mniej niż jedna osoba.

Więcej…

 

Snobizm - przyczyny, przejawy i jak z nim walczyć?

SnobizmŻyjemy w czasach typowo konsumpcyjnych, gdzie dobra materialne nierzadko górują nad duchowymi ale i dobra duchowe sprowadzane są do wartości materialnej. Wyjście do teatru z przeżycia emocjonalnego staje się coraz częściej powodem do chwalenia się przed znajomymi. Być obytym i być wszędzie: to dzisiejsza dewiza snobów, czyli tych, którzy za wszelką cenę chcą udowodnić, że są lepsi od innych.

Więcej…